Pressemeldingar

Tiltak og tilrådingar i samband med pågåande smitteutbrot i Eidfjord kommune.

Ein tilsett på Eidfjord bygdaheim har testa positivt for korona.

Det er ikkje nye positive prøvesvar utover dei tre me tidlegare har meldt om. Me har god oversikt over situasjonen på noverande tidspunkt, og mistenker framleis ikkje villsmitte i kommunen.  

Av 76 testar var 2 prøvar positive. Eidfjord har totalt 3 smitta.

I løpet av gårsdagen testa me 76 personar i samband med påvist smitte på Eidfjord bygdaheim. Desse prøvane er sendt til Bergen og me ventar på svar på desse. Me har vore i kontakt med alle kartlagde nærkontaktar og dei har fått informasjon om korleis dei skal forhalde seg til karantene.

Det har vorte arbeida i heile dag med å få oversikt over utbrotet og nærkontaktar. Ein bebuar på Eidfjord bygdaheim er bekrefta smitta, og det er ein positiv hurtigtest på ein av nærkontaktane.

Ein bebuar på Eidfjord bygdaheim har testa poitivt for Covid-19. 

Informasjon til innbyggjarane i Eidfjord. Regjeringa har innført tiltak for Bergensregionen i nasjonal covid-19 forskrift gyldig frå og med sundag kl 18.00 

Det er i løpet av dei siste dagane stadfesta 10 tilfelle av koronasmitte i Ulvik herad. Mikrobiologisk avdeling på Haukeland har i dag gjort ein førebels screeningtest, som tyder på at utbrotet er forårsaka av den britiske varianten av viruset.

Me har no fått svar på alle prøvane som er teke i samband med smitta tilsett på Lægreid Skule, og alle er negative.