Eidfjord Kommune

Pressemeldingar

Det er ikkje bekrefta nye smitta knytt til Lægreid skule. Det er meldt om eitt nytt smittetilfelle uavhengig av skulen. Det er god oversikt over smittesituasjonen i Eidfjord kommune per no. 

Det har også i dag kome eit nytt smittetilfelle  i Eidfjord kommune. Det er til saman 3 smittetilfeller knytt til Lægreid skule. 

Det har i løpet av dagen kome eitt nytt smittetilfelle i Eidfjord kommune som er tilkytta Lægreid skule.  

Tiltak og tilrådingar i samband med pågåande smitteutbrot i Eidfjord kommune.

Ein tilsett på Eidfjord bygdaheim har testa positivt for korona.

Det er ikkje nye positive prøvesvar utover dei tre me tidlegare har meldt om. Me har god oversikt over situasjonen på noverande tidspunkt, og mistenker framleis ikkje villsmitte i kommunen.  

Av 76 testar var 2 prøvar positive. Eidfjord har totalt 3 smitta.

I løpet av gårsdagen testa me 76 personar i samband med påvist smitte på Eidfjord bygdaheim. Desse prøvane er sendt til Bergen og me ventar på svar på desse. Me har vore i kontakt med alle kartlagde nærkontaktar og dei har fått informasjon om korleis dei skal forhalde seg til karantene.

Det har vorte arbeida i heile dag med å få oversikt over utbrotet og nærkontaktar. Ein bebuar på Eidfjord bygdaheim er bekrefta smitta, og det er ein positiv hurtigtest på ein av nærkontaktane.

Ein bebuar på Eidfjord bygdaheim har testa poitivt for Covid-19.