Pressemeldingar

Me har no fått svar på alle prøvane som er teke i samband med smitta tilsett på Lægreid Skule, og alle er negative.

Alle nækontaktane som har vorte testa for Covid-19 har fått negative prøvesvar

Styresmaktene har signalisert at det vert lagt opp til stadig reduserte restriksjonar knytt til koronapandemien i tida framover.

21.04.20 kl 19.07

Pressemelding Eidfjord kommune - Heimepåske og smittevern

03.04.20 kl 14:55

Eidfjord kommune tek situasjonen med Coronaviruset (Covid-19) svært alvorleg. Me fylgjer situasjonen forløpande – og innfører fylgjande tiltak inntil vidare

12.03.20 kl 13.59