Postiv Covid-19 test på Eidfjord bygdaheim

Postiv Covid-19 test på Eidfjord bygdaheim

Ein bebuar på Eidfjord bygdaheim har testa poitivt for Covid-19. 

Me er i gang med smittesporing og kartlegging av nærkontaktar. Nærkontaktar vil verta kontakta av smittesporingsteamet i løpet av kort tid og vil få informasjon om korleis dei skal forhalda seg til karantene eller eventuell ventekarantene. 

Inntil vidare er bygdaheimen stengt for besøk. 

Spørsmål og svar om karantene