Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Om karantene

 

Om smitte

 

Litt, mykje eller heilt avstand?

 

Trafikkljosmodellen

 

Korona tiltak