Bål og grilling

Bål og grilling

I Noreg har me generelt bålforbod frå 15. april til 15. september, då det er forbode å tenna opp bål og grill i, eller nær skog og anna utmark.

Eidfjord kommune har tilrettelagd for at ein kan nytta medbrakt grill på friområdet i Ostangen. Det er også plassert ein grill til allmenn bruk på badeplassen Kråkeskarvet. 

Sjekk Meteorologisk institutt sin indikasjon av skogbrannfare

Kontakt

Voss Brannvern
E-post
Telefon 56 51 46 80

Mobil: 99 20 71 72 (vakthavande)
Adresse: Postboks 145, 5701 Voss

Kontortid: 08:00 - 15:30

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord

Opningstider

Måndag - fredag
09.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00