Oppvekstgruppa

Oppvekstgruppa

Oppvekstgruppa er ei tverrfagleg gruppe som arbeider med rus og kriminalitetsførebyggjande arbeid blant unge i Eidfjord. 

Oppvekstgruppa består av sosiallærar ved Lægreid skule, helsesjukepleiar, psykiatrisk sjukepleiar, sosialleiar, Hardanger barnevern, politiet og kulturkoordinator. Gruppa møtest jamnleg gjennom året og tek opp spørsmål kring førebyggjande arbeid blandt unge i Eidfjord. Den ruspolitiske handlingsplanen til Eidfjord er styringsverktøyet til gruppa. 

Kontakt

Bergljot Maria Veivåg Hauso
Kulturkoordinator
E-post
Telefon 53 67 35 93
Mobil 971 90 023

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord

Opningstider

Måndag - fredag
10.00 - 14.00

Sentralbord
10.00 - 14.00