Ungdomsråd

Ungdomsråd

Eidfjord ungdomsråd er eit demokratisk valgt organ med oppgåve å ivareta ungdommen sine interesser i Eidfjord kommune. Rådet skal arbeida med saker som ungdommane er opptekne av. 

Samansetjing og funksjonstid

Eidfjord ungdomsråd består frå september 2019 av 5 faste medlemmar og 1 vararepresentant. Leiar i ungdomsrådet er også med i Hardanger Ungdomsråd. Det vert halde val innan 1 janauar kvart år. Medlemmane vert vald for 1 og 2 år i samsvar med vedtektene for Eidfjord ungdomsråd (PDF, 73 kB).

Korleis arbeider ungdomsrådet

Det er sentralt at ungdomsrådet får tilsendt alle saksdokument som kommune arbeider med. Slik vert rådet eit høyrings- og rådsorgan for kommunen i saker som vedkjem barn og unge. Ungdomsrådet har mange og varierte oppgåver. Dei skal mellom anna vera med å fordela økonomiske midlar til tiltak av interesse for unge. Rådet skal og arbeida for å styrkja ungdomane sitt samfunnsengasjement. 

Har du innspel til saker

Har du innspel til saker til ungdomsrådet kan du ta kontakt med leiar av ungdomsrådet eller med sekretær for ungdomsrådet.

Medlemmar i Eidfjord ungdomsråd

Medlemmar i Eidfjord ungdomsråd
Verv Namn Funksjonstid
Leiar Emilie Viveli Tveit 2020 - 2022 (2 år)
Nestleiar Matilde Myklatun Hole 2019 - 2021 (2 år)
Medlem Maren Viveli 2020 - 2022 (2 år)
Medlem Hedda Djønne Eriksen 2019 - 2021 (2 år)
Medlem Joakim Pedersen 2020- 2022 (2 år)
1. vara Are Dalseide 2020 - 2021 (1 år)

Hardanger Ungdomsråd si heimeside

Eidfjord ungdomsråd på facebook

Hardanger ungdomsråd på facebook

Kontakt

Bergljot Maria Veivåg Hauso
Kultursjef
E-post
Telefon 53 67 35 93
Mobil 971 90 023

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord

Opningstider

Måndag - fredag
09.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00