Landbruk

Landbrukskontoret i Eidfjord:
 

Eidfjord, Odda, Kvam og Ullensvang har i fleire år samarbeidd om landbruksfaglege tenester ved at Ullensvang herad har arbeidsgjevaransvaret for alle dei tilsette på landbrukskontoret. Dei tre andre kommunane kjøper landbruksfaglege tenester i større og mindre grad frå Ullensvang herad.
 

I Eidfjord er landbrukskontoret ope omlag 1 dag annkvar veke. Rundt søknadsfristane for produksjonstilskot (PT) vil kontoret vera bemanna noko oftare.

Rådgjevar er å treffa på telefon alle dagar.

Ring 53 67 15 21 eller mobil 477 13 576 for å avtala tid.

Sist endra 11.05.2017
Fann du det du leita etter?
 
Login for redigering