Landbruk

Landbrukskontoret i Eidfjord:
 

Eidfjord, Odda, Kvam og Ullensvang har i fleire år samarbeidd om landbruksfaglege tenester ved at Ullensvang herad har arbeidsgjevaransvaret for alle dei tilsette på landbrukskontoret. Dei tre andre kommunane kjøper landbruksfaglege tenester i større og mindre grad frå Ullensvang herad.
 

I Eidfjord er landbrukskontoret ope 1 dag annkvar veke. Rundt søknadsfristane for produksjonstilskot (PT) vil kontoret vera bemanna noko oftare.
 

Utanom desse dagane kan du ringa 53 67 15 21

Sist endra 06.01.2017
Fann du det du leita etter?
 
Login for redigering