Tidlegare mottakarar av næringsprisen

Oversikt over tidlegare mottakarar av Eidfjord kommune sin næringspris

Næringspris mottakarar
Årstall Mottakar
2007 Prisen vert oppretta
2009 Hardangerviddahallen AS
2011 Eidfjord Byggevarer AS
2013 Hardanger Økonomiservice AS
2015 Ikkje utdelt
2017 Okapi AS
2019 Eidfjord Invest AS
2021 Best Adventures AS