Ny reguleringsplan

Ny reguleringsplan

Som hovudregel er det krav om reguleringsplan for alle større byggje- og anleggstiltak. Private planframlegg må fylgja opp innhaldet i kommuneplanen arealdel og andre planar som er aktuelle for området.

Tinging av oppstartsmøte

Reguleringsplan


For å sjå om ein eigedom eller eit område er regulert, kan du gå inn i vår kartløysing. Her kan du søkja opp eit område med stadnamn, eller ein aktuell eigedom ved hjelp av adresse eller gards- og bruksnummer. Dersom eigedomen/området allereie er regulert, kan du lesa om korleis ein endrar ein reguleringsplan her.

Sjå om ein eigedom eller eit område er regulert

Gebyr for reguleringssaker

Opningstider

Måndag - fredag
10.00 - 14.00

Sentralbord
10.00 - 14.00