Ny reguleringsplan

Ny reguleringsplan

Som hovudregel er det krav om reguleringsplan for alle større byggje- og anleggstiltak. Private planframlegg må fylgja opp innhaldet i kommuneplanen arealdel og andre planar som er aktuelle for området.

Tinging av oppstartsmøte

Reguleringsplan


For å sjå om ein eigedom eller eit område er regulert, kan du gå inn i vår kartløysing. Her kan du søkja opp eit område med stadnamn, eller ein aktuell eigedom ved hjelp av adresse eller gards- og bruksnummer. Dersom eigedomen/området allereie er regulert, kan du lesa om korleis ein endrar ein reguleringsplan her.

Sjå om ein eigedom eller eit område er regulert

Gebyr for reguleringssaker

Kontakt

Katrine Helle Midtbø
Rådgjevar - Plan
E-post
Telefon 53 67 36 59
Mobil 918 80 730

Opningstider

Opningstid i perioden
15.06.20 - 17.08.20

Kl 10.00 - 14.00
_______________

Måndag - fredag
08.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00