Ledige bustadtomter

Ledige bustadtomter

Me har ledige tomter i kommunale bustadfelt i både Nedre- og Øvre Eidfjord. Det er ført fram veg, vatn og avlaup til alle tomter.

Søk på kommunal bustadtomt

Kommunen har gunstige ordningar som lettar finansieringa ved bygging av heilårsbustad i Eidfjord kommune:

Kontakt

Bente Elin Hereid
Oppmålingsansvarleg
E-post
Telefon +47 53 67 36 56

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord

Opningstider

Måndag - fredag
09.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00