Prisar på kommunale bustadtomter

Prisar på kommunale bustadtomter

Kommunale bustadtomter
Bustadfelt Pris
Bjødnatun* kr 0,-
Hagaskarv* kr 0,-
Kvednabakken kr 200 000,-
Torgils-, Smie-, Hereids-, og Gamle Hereidsvegen kr 300 000,-

*Desse tomtene utløyser krav om innbetaling av depositum. Depositum per tomt er kr. 50 000,-. Innbetalt depositum kan etter søknad betalast attende ved framlegging av ferdigattest.

Oppdatert prisliste er vedteken av Eidfjord kommunestyre den 28.03.2011. 

Kontakt

Bente Elin Hereid
Oppmålingsansvarleg
E-post
Telefon 53 67 36 56
Mobil 918 60 165

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord

Opningstider

Opningstid i perioden
15.06.20 - 17.08.20

Kl 10.00 - 14.00
_______________

Måndag - fredag
08.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00