Ny reguleringsplan

Ny reguleringsplan

Som hovudregel er det krav om reguleringsplan for alle større byggje- og anleggstiltak. Private planframlegg må fylgja opp innhaldet i kommuneplanen arealdel og andre planar som er aktuelle for området.

Tinging av oppstartsmøte

Reguleringsplan


For å sjå om ein eigedom eller eit område er regulert, kan du gå inn i vår kartløysing. Her kan du søkja opp eit område med stadnamn, eller ein aktuell eigedom ved hjelp av adresse eller gards- og bruksnummer. Dersom eigedomen/området allereie er regulert, kan du lesa om korleis ein endrar ein reguleringsplan her.

Sjå om ein eigedom eller eit område er regulert

Gebyr for reguleringssaker

Kontakt

Gunnar Elnan
Rådgjevar
E-post
Telefon 53 67 36 52
Mobil 476 12 205

Opningstider

Måndag - fredag
08.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00