Budsjett 2020 / Økonomiplan 2020 – 2023

Budsjett 2020 / Økonomiplan 2020 – 2023

Framlegg frå formannskapet til budsjett 2020 og handlingsdelen - økonomiplan 2020-2023.

Budsjett og økonomiplan skal handsamast i kommunestyre 16.12.2019. Frist for merknad: 13.12.2019.

Framlegg til budsjett 2020, og økonomiplan 2020 - 2023 (PDF, 2 MB)