Detaljregulering Garen II

Detaljregulering Garen II

Det vert med dette varsla om igangsetjing av planarbeid for detaljregulering Garen II gbnr 18/2 i Eidfjord kommune, jf. pbl. § 12-8.

Planområdet består av delar av eigedom 18/2. Planområdet består også av delar av eigedom 18/98 og heile eigedommane 18/21, 18/78 og 18/204. Kart med foreløpig planavgrensning ligg vedlagt.

Planområdet ligger ca. 3 km øst for Vøringsfossen og like sør for Rv. 7.

Varsel om oppstart av planarbeid Garen II (PDF, 2 MB)

Planinitiativ (PDF, 2 MB)

Varslingskart (PDF, 5 MB)

Referat frå oppstartsmøte (PDF, 279 kB)