Endra løyve for bruk av snøskuter

Endra løyve for bruk av snøskuter

Endring i reglane for når det kan gjevast løyve til bruk av snøskuter til hytte (oppheving av 2,5 km-grensa)

Til orientering skal motorferdselutvalet gje uttale til vedlagte forslag i møte 8. juni. Dersom det er ynskje om å gje utvalet innspel, send dette til kommunen, postmottak@eidfjord.kommune.no innan 2. juni.

Nyttar samstundes høve til å minna om innlevering av køyrebok frå årets transport.

Vedlegg

Høring - endring i reglene for når det kan gis tillatelse til bruk av snøskuter til hytta (Klima- og miljødepartementet)
​​​ (PDF, 791 kB)

Høringsnotat - forslag til endringer i reglene for når kommunen kan gi tillatelse til å bruke snøskuter for å frakte bagasje og utstyr til hytte (PDF, 323 kB)