Endring reguleringsplan Tverrlihaugen

Endring av reguleringsplan for Tverrlihaugen er avslege.

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-14 vart forslag om endring av reguleringspan for Tverrlihaugen (planid. 2007006) etter forenkla prosess, avslege i Eidfjord formannskap 05.12.22.

Intensjonen med endringa var deling av ei tomt for fritidsbustad i to. Ein eventuell tomtedeling innanfor planområdet til plan 2007006 må heller takast i ein revisjon av heile planen etter full prosess.