Fetaleitet tilkomstveg VA-anlegg

Fetaleitet tilkomstveg VA-anlegg

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 varslar Eidfjord kommune oppstart av detaljreguleringsplan for tilkomstveg til VA-anlegg på Fetaleitet.

Merknadsfristen til oppstartsvarselet er 04.02.2022.

Formålet

Formålet med planarbeidet er å leggja til rette for kunne etablera tilkomst til VA-anlegg for vedlikehaldsarbeid i framtida. Planarbeidet utløyser ikkje krav til konsekvensutfreiing.

Innspel

Innspel skal sendast til postmottak@eidfjord.kommune.no, eller til

Eidfjord kommune
Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord

Frist

Merknadsfristen til oppstartsvarselet er 04.02.22

Dokument