Høyring for Regional plan for Hardangervidda

Høyring for Regional plan for Hardangervidda

Alle tre fylkeskommunar har vedtatt å leggja planen ut til høring, - utan endringar i forhold til Hardangerviddarådets forslag, og einstemmig alle stadar.

Høringsdokumenta ligg ute på nettsida www.regionalplan-hardangervidda.no.
Det er ope møte:  tysdag 28. mai kl. 18.00 på Ullensvang hotell.
 
Høyringsfristen er satt til 1. juli 2019.