Høyring planstrategi for Eidfjord kommune 2019 - 2023

Høyring planstrategi for Eidfjord kommune 2019 - 2023

Varsel om oppstart

I medhald av plan- og bygningslova § 10-1 vert kommunal planstrategi for Eidfjord kommune for perioden 2019-2023 lagt ut på høyring og offentleg ettersyn.

Innspel

Innspel skal sendast til postmottak@eidfjord.kommune.no, eller til Eidfjord kommune, Simadalsvegen 1, 5783 Eidfjord, innan 30 dagar frå 26.01.2021

Planstrategi for Eidfjord kommune 2019 - 2023 (PDF, 5 MB)