Reguleringsplan for gang – og sykkelveg Fosslikrysset – Fet/Garen

Reguleringsplan for gang – og sykkelveg Fosslikrysset – Fet/Garen

Eidfjord kommune har utlysing på Doffin om Reguleringsplan for gang – og sykkelveg Fosslikrysset – Fet/Garen 
Tilbudsfrist 28.02.2020

Doffin ID 165264   

Kontakt

Louise Pettersen
Ass. kommunalsjef / byggesakhandsamar
E-post
Telefon 53 67 36 54
Mobil 415 77 063