Eidfjord Kommune

Vedtak av planprogram – kommuneplanen sin arealdel

Vedtak av planprogram – kommuneplanen sin arealdel

Med heimel i plan- og bygningslova §§4-1 og 11-13 er kommuneplanen sin arealdel sitt planprogram vedteke av Eidfjord kommunestyre i møte 17.10.2022.

Les meir om planprogrammet og kva funksjon det har (PDF, 2 MB)