Klima

Klima

Eidfjord kommune har starta arbeid med ein ny kommunedelplan for klima og energi. Me håper at innbyggjarane og næringslivet vil delta aktiv i prosessen og vera med å forma Eidfjord sin berekraftige framtid.

Menneskeskapte klimaendringar er ein av dei største utfordringane me står ovanfor i dag, både lokalt og globalt. Jo varmare verda blir, jo større blir effekten av klimaendringane.

I dei internasjonale klimaforhandlingane har verdas land blitt einige om å begrensa temperaturstigninga på jorda mellom år 1850 og 2100 til under 2 grader, det såkalla  togradersmålet. I Parisavtalen er dette målet skjerpa til 1,5 grader, ein har også blitt einige om at verda skal bli klimanøytral i løpet av siste halvdel av dette århundret, dvs. at det ikkje skal sleppast ut meir CO2 enn det naturen kan ta opp.

Utslepp av klimagassar i Eidfjord kommune

Høyring av planprogram

Presentasjon frå folkemøte om klima (PDF, 4 MB)

Kontakt

Timo Knoch
Biblioteksjef/miljørådgjevar
E-post
Telefon 53 67 35 95
Mobil 977 41 715

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord

Opningstider

Måndag - fredag
08.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00