Kommunale bygg

Eidfjord kommune har i underkant av 26000 m² kommunale bygg, der kommunalteknisk drift har ansvaret for drift og vedlikehald.

  • 17   einebustadar / husvære i rekkje, 
  • 12   omsorgsbustadar og 
  •   1   hybelhusvære.
  •   1   kunstnarbustad
  •   5   utleigebygg
  •   8   institusjonsbygg
For å leiga kommunale bygg, tek du kontakt med Eidfjord kommune på tlf 53 67 35 00
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Arne  Bu
Driftsleiar bygg, KTD
Tlf: 53 67 36 63
E-post  
 
Login for redigering