Eidfjord Kommune

Oterfiske

Oterfiske

Kven kan fiska?

Fjellstyret opnar for bruk av oter for bruksberettiga med garnfiskekort.

Når kan det fiskast?

Frå og med 15.06 til og med 14.09.

Kvar kan det fiskast?

  • Langavatnet N
  • Svartavasstjørn
  • Svartavatn
  • Olavsbuvatna
  • Langavatnet
  • Nordvatnet
  • Alle vatn sør for Nordmannslågen

Kontakt

Eidfjord Fjellstyre
Sekretær - Gunnar Elnan
E-post
Telefon +47 47 61 22 05

Gunnar Elnan er sekretær for Eidfjord fjellstyre. Han har kontor på kommunehuset i midtfløyen i 2 etg.

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord

Opningstider

Måndag - fredag
09.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00