Oterfiske

Kven kan fiska?

Fjellstyret opnar for bruk av oter for bruksberettiga med garnfiskekort.

Når kan det fiskast?

Frå og med 15.06 til og med 14.09.

Kvar kan det fiskast?

  • Langavatnet N
  • Svartavasstjørn
  • Svartavatn
  • Olavsbuvatna
  • Langavatnet
  • Nordvatnet
  • Alle vatn sør for Nordmannslågen

Kontakt

Gunnar Elnan
Sekretær - Gunnar Elnan
E-post
Telefon 47 61 22 05
Mobil 47 61 22 05

Gunnar Elnan er sekretær for Eidfjord fjellstyre.
Kontor på kommunehuset i midtfløyen 2. etg.

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord

Opningstider

Måndag - fredag
09.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00