Personvernerklæring

Disse rutinene for behandling av personopplysninger («Rutinene») er besluttet av Eidfjord fjellstyre og gjelder all behandling av personopplysninger hos fjellstyret, herunder for ansatte og andre som utfører arbeid eller tjenester for Eidfjord fjellstyre. 

 Innhold 

 1. Formål og prinsipper for behandling av personopplysninger i Eidfjord fjellstyre
 2. Styrende regelverk
 3. Organisering av ansvar
 4. Ledelsens gjennomgang
 5. Behandling av personopplysninger i Eidfjord fjellstyre
 6. Bruk av databehandler og behandling av andre
 7. Eidfjord fjellstyre som databehandler
 8. Anskaffelse av it-systemer og -løsninger
 9. Personvernombud
 10. Innsyn arbeidstakers e-poster og elektroniske filer
 11. Informasjonssikkerhet
 12. Sikkerhetsinstruks for ansatte