7. Eidfjord fjellstyre som databehandler

Dersom Eidfjord fjellstyre er databehandler for behandlingsansvarlige, skal det sikres at alle som behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlige håndterer opplysningene kun som instruert av behandlingsansvarlige.  

Det skal føres Behandlingsoversikt (protokoll), se punkt 5.1, for all behandling som Eidfjord fjellstyre foretar som databehandler.