Fiskekort

Før du reiser på fisketur, sørg for å ha skaffa deg fiskekort.

Kjøp fiskekort på inatur

Korttypar

Det er ulike typar kort å få kjøpt. Du kan kjøpa kort som gjeld ein eller feire dagar i dei ulike statsallmenningane. Born under 16 år fiskar gratis.

Familiekort

  • mann/kona/sambuar
  • born under 20 år, kortkjøpar må kunna dokumentera alder til born dersom kortseljar krev dette
  • fiske med heimel i familiekortet kan berre utførast når det vert fiska i lag med kortinnehavar

Kvar sel dei fiskekort?

Fiskekort Eidfjord kommune

Kontakt

Gunnar Elnan
Sekretær - Gunnar Elnan
E-post
Telefon 47 61 22 05
Mobil 47 61 22 05

Gunnar Elnan er sekretær for Eidfjord fjellstyre.
Kontor på kommunehuset i midtfløyen 2. etg.

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord

Opningstider

Måndag - fredag
09.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00