Personvern

Personvern

Eidfjord kommune har som mål at informasjonstryggleik og personvern skal vera ein naturleg del av verksemda.

For å kunne utøva myndigheit og tilby deg gode tenester, må me ofte behandla opplysningar om deg elektronisk eller i eit manuelt register. I denne erklæringa fortel me korleis me behandlar personopplysningane dine, kva som er formålet og kva rettar du har. 

Personvernerklæring

Personvernombod

Ny personopplysningslov

 

Kontakt

Tore Tellevik
Personvernombod
E-post
Mobil 948 18 381

Personvernombod for Eidfjord, Ulvik og Kvam.

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord

Opningstider

Opningstid i perioden
15.06.20 - 17.08.20

Kl 10.00 - 14.00
_______________

Måndag - fredag
08.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00