Personvern

Eidfjord kommune har som mål at informasjonstryggleik og personvern skal vera ein naturleg del av verksemda.

For å kunne utøva myndigheit og tilby deg gode tenester, må me ofte behandla opplysningar om deg elektronisk eller i eit manuelt register. I denne erklæringa fortel me korleis me behandlar personopplysningane dine, kva som er formålet og kva rettar du har. 

Personvernerklæring

Personvernombod

Ny personopplysningslov

 

Kontakt

Inge Kuijf
Personvernombod
E-post
Telefon 53 67 35 18

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord

Opningstider

Måndag - fredag
09.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00