Aktuelt

  • 15. juni Koronavaksine
    Ny viktig informasjon til deg som er mellom 18-45 år ang. vaksinering i sommar. Les informasjon og gje tilbakemelding til vaksinetelefonen på sms.

Kva skjer?

Du kan vera med å påverka!

Den viktigaste måten å påverka lokaldemkoratiet på, er å nytta stemmeretten ved val. I tillegg er det fleire måtar du kan fremja dine synspunkt.