Aktuelt

  • 16. september Rein Hardangerfjord
    I samband med Rein Hardangerfjord var det dugnadsarbeid for å samla plast langs strendene i Eidfjord.

Kva skjer?

Du kan vera med å påverka!

Den viktigaste måten å påverka lokaldemkoratiet på, er å nytta stemmeretten ved val. I tillegg er det fleire måtar du kan fremja dine synspunkt.