Opningstider på kommunehuset/legekontoret i påskeveka

Det er vanleg opningstid måndag og tysdag, 08.00-15.00.

Onsdag 17 april:
Legekontoret har ope fram til kl. 12.00.
Kommuneadministrasjonen held stengt.
NAV Eidfjord held stengt.

15.04.2019 11:13

Aktuelt

  • 11. april Plastaksjon
    Onsdag 10. april hadde Lægreid skule ein plastaksjon. Alle elevane og dei tilsette var delt i grupper og plukka plast frå kl. 9.00 til 10.30.

Kva skjer?

Du kan vera med å påverka!

Den viktigaste måten å påverka lokaldemkoratiet på, er å nytta stemmeretten ved val. I tillegg er det fleire måtar du kan fremja dine synspunkt.