Aktuelt

  • 29. juni Hardangervidda nasjonalpark 40 år
    Invitasjon til jubileumskonferansen "Hardangervidda nasjonalpark 40 år" Dato: 8. - 9. september 2021 i Eidfjord Frist for påmelding er 20. august 2021

Kva skjer?

Du kan vera med å påverka!

Den viktigaste måten å påverka lokaldemkoratiet på, er å nytta stemmeretten ved val. I tillegg er det fleire måtar du kan fremja dine synspunkt.