Aktuelt

  • 13. september Resultat stortingsvalet - Eidfjord
    Senterpartiet vart den klare vinnaren i Eidfjord etter stortingsvalet i dag. Arbeiderpartiet og Høyre kom på dei neste plassane.

Kva skjer?

Du kan vera med å påverka!

Den viktigaste måten å påverka lokaldemkoratiet på, er å nytta stemmeretten ved val. I tillegg er det fleire måtar du kan fremja dine synspunkt.