Eidfjord kommune

Aktuelt

  • 12. september Valresultat kommunevalet i Eidfjord 2023
    No er alle stemmer talt opp, og valresultatet er klart. Seint torsdag 14. september melder Arbeiderpartiet og Senterpartiet at dei har signert intensjonsavtale.

Kva skjer?

Du kan vera med å påverka!

Den viktigaste måten å påverka lokaldemkoratiet på, er å nytta stemmeretten ved val. I tillegg er det fleire måtar du kan fremja dine synspunkt.