Koronavirus

08.04.2020 21:08

Aktuelt

  • 26. mars Siste nytt om korona i Eidfjord
    Eidfjord kommune tek situasjonen med koronaviruset (Covid-19) svært alvorleg. Her finn du til ei kvar tid oppdatert informasjon om koronaviruset.

Kva skjer?

Du kan vera med å påverka!

Den viktigaste måten å påverka lokaldemkoratiet på, er å nytta stemmeretten ved val. I tillegg er det fleire måtar du kan fremja dine synspunkt.