Aktuelt

  • 07. desember Informasjon til innbyggjarane i Eidfjord
    Det er bekrefta smitte med Covid-19 i Eidfjord kommune i løpet av dei siste dagene. Det har vore gjennomført smittesporing, og me har god oversikt så langt.

Kva skjer?

Du kan vera med å påverka!

Den viktigaste måten å påverka lokaldemkoratiet på, er å nytta stemmeretten ved val. I tillegg er det fleire måtar du kan fremja dine synspunkt.