Aktuelt

  • 29. november Fresing og asfaltering i Eidfjordtunnelen
    Til orientering: Statens vegvesen melder om arbeid med fresing og asfaltering i Eidfjordtunnelen i tida 02.12 - 06.12.2019, kl. 06.00 - 21.00. Det vert manuell dirigering medan arbeidet pågår.

Kva skjer?

Du kan vera med å påverka!

Den viktigaste måten å påverka lokaldemkoratiet på, er å nytta stemmeretten ved val. I tillegg er det fleire måtar du kan fremja dine synspunkt.