Aktuelt

  • 11. mars Koronavirus
    Eidfjord kommune tek situasjonen med koronaviruset (Covid-19) svært alvorleg. Her finn du til ei kvar tid oppdatert informasjon om koronaviruset.

Kva skjer?

Du kan vera med å påverka!

Den viktigaste måten å påverka lokaldemkoratiet på, er å nytta stemmeretten ved val. I tillegg er det fleire måtar du kan fremja dine synspunkt.