Aktuelt

  • 07. mai Kunstnarstipend 2020
    På grunn av få innkomne søknadar vert fristen for å søkja om kunstnarstipend for 2020 utsett til 1. september 2019. 

Kva skjer?

Du kan vera med å påverka!

Den viktigaste måten å påverka lokaldemkoratiet på, er å nytta stemmeretten ved val. I tillegg er det fleire måtar du kan fremja dine synspunkt.