Aktuelt

  • 18. november Influensavaksine
    Legekontoret har fått inn fleire influensa vaksiner. Ynskjer du vaksine, ta kontakt med legekontoret og avtalt time. Telefon: 53673550

Kva skjer?

Du kan vera med å påverka!

Den viktigaste måten å påverka lokaldemkoratiet på, er å nytta stemmeretten ved val. I tillegg er det fleire måtar du kan fremja dine synspunkt.