Aktuelt

  • 28. juni Tinnhølvegen opnar 1 juli
    Tinnhølvegen opnar fredag 1 juli kl 09:00. Vegen må tørka opp, samt det foregår vegvedlikehald og oppmerking av parkeringsplassar heilt fram til opningstidspunktet.

Kva skjer?

Du kan vera med å påverka!

Den viktigaste måten å påverka lokaldemkoratiet på, er å nytta stemmeretten ved val. I tillegg er det fleire måtar du kan fremja dine synspunkt.