Ikkje foreldremøte hausten 2020

Det vert ikkje arrangert foreldremøte i barnehagen og på skulen denne hausten grunna smittevernhensyn i samband med covid-19. Det som skulle vore teke opp på foreldremøte vert sendt ut via Vigilo og Visma innan veke 40.
 

Informasjon til foreldre om barn og koronavirus

Barnehage og skule