Næringstilskot i samband med Covid-19

Vestland fylke har tildelt Eidfjord kommune sitt næringsfond kr 1 338 271,-
Formannskapet vil gjera ei vurdering av alle søknadane når dei har kome inn.

>> Næringstilskot i samband med Covid-19

Næring og arbeidsliv