Viktig informasjon om stenging av matrikkel og grunnbok

I samband med kommune- og regionsreforma, vert matrikkelen og grunnboka stengt for all oppdatering i tidsromma: 

 

Matrikkelen: 13.12.19 kl. 18:00 - 01.01.20 kl. 24:00.

Grunnboka: 27.12.19 kl. 20:00 - 01.01.20 kl. 24:00.

 

Ta kontakt med kommunen om du har spørsmål.

Plan, bygg og eigedom