Ledige kommunale stillingar

Eidfjord brannvern har ledig 1-2 fast stilling som brannkonstabel. 

Søknadsfrist: 03.08.2020

Eininga Drift & Forvaltning i Eidfjord kommune har ledig 100% stilling som rådgjevar arealplan. 

Forvaltningsavdelinga består i dag av seks årsverk og er ansvarleg for handsaminga av saker innanfor m.a. plan, byggjesak, landbruk, vilt- og naturforvaltning, kart- og oppmåling, og matrikulering.

Søknadsfrist: 23.07.2020

Eininga Drift & Forvaltning i Eidfjord kommune har ledig 100 % stilling som byggjesakshandsamar.
Me ser etter nokon med interesse for feltet, og som kan bidra til god kvalitet i kommunen sitt forvaltningsarbeid.

Søknadsfrist: 23.07.2020

På Bygdaheimen har me frivillige som frukostvertar laurdagar og sundagar. Me har behov for fleire!