Ledige kommunale stillingar

På Bygdaheimen har me frivillige som frukostvertar laurdagar og sundagar. Me har behov for fleire!