Ledige kommunale stillingar

Eininga Drift & Forvaltning i Eidfjord kommune har ledig 100% stilling som rådgjevar arealplan. 

Forvaltningsavdelinga består i dag av sju årsverk og er ansvarleg for handsaminga av saker innanfor m.a. plan, byggjesak, landbruk, vilt- og naturforvaltning, kart- og oppmåling, og matrikulering.

Søknadsfrist: 04.10.2020

Me ynskjer å forsterka teamet vårt, og ynskjer å høyra frå deg som kunne tenka seg å vera vikar på reinhald i kommunen.

På Bygdaheimen har me frivillige som frukostvertar laurdagar og sundagar. Me har behov for fleire!