Ledige kommunale stillingar

Me skal omorganisera einingane for plan, areal ,miljø og teknisk drift, og i den samanheng har me no ledig 100 % fast stilling som kontormedarbeidar for den nye felles eininga.

Søknadsfrist: tysdag 29.april 2019.

Bygdaheimen har ledige stillingar som sjukepleiar, helsefagarbeidar og helgevakter.

Søknadsfrist: 3. mai 2019

Me skal omorganisera einingane for areal og miljø og kommunalteknisk drift, og i den samanheng har me no ledig stilling til ein dyktig og allsidig driftsleiar.

Søknadsfrist: tysdag 23.april 2019.
 

Me skal omorganisera einingane for areal og miljø og kommunalteknisk drift, og i den samanheng har me no ledig stilling som byggesakshandsamar.

Utvida søknadsfrist: 29.april 2019.

Då noverande kantinemedarbeidar pensjonerar seg, treng me no ein ny person.

Søknadsfrist: 22. april 2019.