Ledige kommunale stillingar

Hardanger/Voss kompetanseregion er i ein organisatorisk tilpassingsprosess, og søkjer regionkoordinator frå. 1.1. 2020. 

To stillingar som sjukepleiar 100%, og tre stillingar som helsefagarbeidar i pleie- og omsorgstenesta. Søknadsfrist 25.10.19