Ledige kommunale stillingar

På grunn av sjukdom har me behov for fleire vikarar i pleie- og omsorg i sommar.  

 

Det vert ledig 100% fast stilling ved tenestetorget i Eidfjord kommune då noverande tilsett går over til ei anna eining.

Søknadsfrist 18 juni 2019