Ledige kommunale stillingar

Vikarar i pleie- og omsorg i sommar

På grunn av sjukdom har me behov for fleire vikarar i pleie- og omsorg i sommar.  

Det er behov frå veke 26 og fram til veke 33. Om du kan arbeida lite eller mykje (heil eller halv stilling) - heile perioden eller berre deler av den- så er det interessant.
Opplæring vil bli gitt.

Om du trur at dette kan vera noko for deg så ta kontakt med Solveig Djønne på Bygdaheimen.