Ledige kommunale stillingar

Eidfjord kommune har ledig stilling som fastlege for snarleg tilsetjing.

Søknadsfrist: 17. april 2020.

Eidfjord kommune får ledig 100% fast stilling som konsulent ved økonomiavdelinga. Stillinga er ledig frå medio juli 2020. Søknadsfrist  31. mars 2020.  

På Bygdaheimen har me frivillige som frukostvertar laurdagar og sundagar. Me har behov for fleire!