Ledige kommunale stillingar

Det er no ledig 1 års vikariat i 100 % stilling som sykepleier. Tiltreding etter avtale.
Søknadsfrist 01.10.21

Eidfjord kommune lyser etter ein engasjert, sjølvstendig og positiv fysioterapeut til 1 års vikariat i 50% stilling.

Me lyser ut 100 % svangerskapsvikariat som sjukepleiar i PLO med arbeid dag/kveld, og kvar 3. helg.

Me lyser ut 74% % mellombels stilling som sjukepleiar i PLO med arbeid dag/kveld,og kvar 3. helg.

På Bygdaheimen har me frivillige som frukostvertar laurdagar og sundagar. Me har behov for fleire!