Ledige kommunale stillingar

For å koordinere samarbeidet i regionen har me ledig fast stilling som regionskoordinator frå 01.03.2021.

Eidfjord kommune har ledig 64 % fast stilling som heimehjelp/assistent i pleie - og omsorgstenesta frå 01.12.2020. Søknadsfrist: 23. november 2020

 

Me ynskjer å forsterka teamet vårt, og ynskjer å høyra frå deg som kunne tenka seg å vera vikar på reinhald i kommunen.

På Bygdaheimen har me frivillige som frukostvertar laurdagar og sundagar. Me har behov for fleire!