Ledige kommunale stillingar

Eidfjord ligg inst i Hardangerfjorden i Vestland (tidl.Hordaland) og har ca. 910 innbyggjarar. Eidfjord kommune sitt areal er på 1500 kvadratkilometer, og av desse ligg 95 % over 600 meter over havoverflata. Dette tyder at ein har nok plass for både innbyggjarar og vitjarar.

Me søkjer etter deg som har fagbrev som reinhaldsoperatør og som ynskjer å arbeida mellom fjord og fjell i vene Eidfjord kommune.

Søknadsfrist: 06.10.2022

Me søkjer snarast etter ringevikarar som er fleksible, pliktoppfyllande, positive og som ynskjer å ta del i vårt reinhaldsteam her i Eidfjord Kommune

Søknadsfrist: snarast