Personvernerklæring

Dette er ei kortfatta personvernerklæring med hovudreglar. Dersom det er strid mellom erklæringa og personvernlovgjevinga, eller anna regelverk, har sistnemnde førerang.

Personvernerklæring

 

NB!

Etter arkivlova er me forplikta til å føra offentleg journal, all korrespondanse til og frå Eidfjord kommune skal registrast i journalen.