Eidfjord Kommune

Personvernerklæring

Personvernerklæring

Dette er ei kortfatta personvernerklæring med hovudreglar. Dersom det er strid mellom erklæringa og personvernlovgjevinga, eller anna regelverk, har sistnemnde førerang.

Personvernerklæring

 

NB!

Etter arkivlova er me forplikta til å føra offentleg journal, all korrespondanse til og frå Eidfjord kommune skal registrast i journalen.