Smittevernsreglar på kommunehuset

  • Ta kontakt med sakshandsamar på telefon på førehand
  • Registrer deg i skranken når du kjem på kommunehuset
  • Skal du på møte registrerer du namnet ditt «berre» i dette møtet

Kontakt oss