Aktuelt

Små barn på skulevegen blir lett usynlege bak store hekkar og busker. Dette kan føre til farlege situasjonar i trafikken. Trygg Trafikk oppmodar folk om å klippe hekkane i samband med skulestart.

FHI anbefalar ny 4. dose med koronavaksine til nokre målgrupper. Det ser ikkje ut til at omikron varianten gjev veldig god beskyttelse med tanke på ny infeksjon, og det er anbefalt vaksine uavhengig om du nyleg har gjennomgått dette eller ikkje. 

Regional kulturfond Hardanger kr 150 000,-

Frist er 01.10.22

Einar Film og Fortellinger held på med produksjon av reklamefilm, og ser no etter eit avsidesliggande hus på vestlandet.

Du kan no søkje kommunalt utdanningsstipend for komande skuleår. 

Miljødirektoratet dispenserer fra krav om godkjent ettersøkshund under jakt på elg, hjort og rådyr inne i Hardangervidda villreinområde i 2022. Vi orienterer samtidig om tilskudd til utflyging av slakt, og utvida jakttid for elg og hjort.

Det er lyst ut på Doffin.no at me ynskjer tilbod på arbeid med utskifting av ventilasjonsanlegg på Lægreid skule.

Frå og med 15. juni kan det søkjast om tilskot til bygging og/eller rehabilitering av anlegg som er opne for allmenn idrettsleg verksemd.

Regjeringa har vidareført tilskotsordning for frivillige organisasjonar som fylgje av dei ekstraordinære straumprisane til og med mars 2023