Aktuelt

To tunnelar på riksveg 7, og ein på riksveg 13, får nye lys. Heile fem entreprenørar vil ha oppdraget.

Søknadsfrist for tilskot til kulturarbeid for 2022 er 15. september 2021.

Grunna mykje lus i fjorden vert sjøaure og laks stressa og treng ro.

Fristen for å leiga fjellstyrehyttene i sommar er 1. juni.

Ledig husvære til næringsføremål i sommarsesongen 2021

Kommunehuset har vore Miljøfyrtårn sidan 2018. For å fremja sertifiseringsordninga oppretta Eidfjord kommune i 2020 ein stønadsordning for verksemder og arrangement som var motiverte til å jobba målretta med miljøforbetringar. Det gav uttelling!

Ordførar, Ander Vatle, held minnetale og kransing, tale for dagen, og deler ut Eidfjord kommune sin næringspris for 2021.

Alle tevlingar er avslutta og me har fylgjande vinnarar:

Me har gjennomført 85 koronatestar i dag og desse er sendt til analyse. Kommunal kriseleiing har vedteke å vidareføra tiltak og anbefalingar til me har mottatt prøvesvar på desse.