Aktuelt

IHM sin miljøstasjon i Simdal har følgande opningstider i jul/nyttår

 

Dei siste helgene har nokon rota utanfor barnehagen. Dette er dei tilsette og borna lei no.

Kommunane i Eidfjord, Kvam og Ulvik, med Næringshagen i Hardanger som samarbeidspart, arbeider med å få oversikt over utfordringar i næringslivet pr november 2020.

Me lanserer nye opningstider og plassering av fritidsklubben med bakgrunn i smittevern.

I samband med styresmaktene sitt forsterka fokus på smittevern har Eidfjord kommune ved rådmann bestemt at det vert stengt for tilfeldig utleige av kulturbygg fram til 01.01.2021.

Søknad om motorferdsle innan Hardangervidda nasjonalpark for vintersesongen 2021, evnt. fireårsperioden 2021 - 2024. Søknadane gjeld for Odda, Ullensvang og Eidfjord. Søknadsfrist 25. november 2020.

Vestland fylke har tildelt Eidfjord kommune sitt næringsfond kr 1 338 271,-
Formannskapet i Eidfjord skal fordele tildelte midlar, og ynskjer søknader om næringstilskot innan 15.12.2020.

Her kan du sjå video frå folkemøtet om sentrumsutvikling i Eidfjord.

Det var i årets TV-aksjon fokus på innsamling av plast. Lokalt er det framleis mange strender og andre område i utmark det framleis er mykje avfall å finna.