Aktuelt

Lokal søknadsfrist for søknad om spelemidlar er sett til 01. desember 2019. 

Det vert gjennomført ein ekstraordinær søknadsrunde for 2019. Eidfjord kommune har i 2019 fått ei rammeløyving på 70 000 kr til SMIL-ordninga. 

Det vert rettleiing og styrketrening i styrkerommet for aldersgruppa 20 - 50 år med oppstart 17. november.

Søknad om motorferdsle innan Hardangervidda nasjonalpark for vintersesongen 2020 evntuelt fireårsperioden 2020 - 2023.

I forbindelse med jakt på elg og hjort 2019 i Nordfjella er det bestemt at det skal tilbys en begrenset tjeneste for jegere i det svært vanskelige terrenget i området.

 

Flott resultat etter stor innsats for TV-aksjonen

Det er tid for influensavaksinasjon! Kommunelegekontoret får vaksinane i hus om lag 15.oktober.

Meld frå før du brenner bål.

Fredag, 18. oktober startar babysymjinga for born frå 8 veker med ei minstevekt på 4 kg.

Gjeve løyve til motorferdsel i utmark på snøføre går ut med nyttår.