Aktuelt

Møte i kommunestyre som etter møteplanen skulle vore 24. februar er utsett til 2. mars.

Hytta til kommunen på Sandvadet er ledig i påsken for innbyggjarar i Eidfjord kommune.  Send søknad til Eidfjord kommune innan, 01.03.20. Oppgje tida du søkjer for.

Motorferdselutvalet har vedteke å forlenga fleirårsløyve som vart gjort gjeldande til 15.02 til å gjelda til og med fyrste sundag etter 1. mai 2020. Dette gjeld mål utanfor Hardangervidda nasjonalpark.

I dag vart Medietilsynet si siste underøking om barn og mediebruk publisert i samband med Safer internet Day. 

Eidfjord kommune har ansvar for disponering av viltfondet i Eidfjord. Det kan søkjast om tilskot til viltrelatert arbeid i kommunen.

Eidfjord kommune har ute på høyring - trafikksikringstiltak i Hereidsvegen. Høyringsfristen er satt til 14.02.2020

Me startar opp eit nytt sertifiseringskurs for ungdom under 18 år som ynskjer å nytta styrkerommet. Kurset har oppstart sundag 1. mars. Ynskjer du å vera med må du melda deg på til Bergljot Maria Veivåg Hauso innan 21. februar.
 

På vegne av Landbruks- og matdepartementet sender Mattilsynet med dette forslag om endringar i CWD-soneforskrifta på høyring. Regelendringane gjeld bruk av salt til beitedyr i Nordfjella.

Eidfjord Røde Kors inviterer deg frå 9. klasse og oppover til grunnopplæring for hjelpekorps.

 

Eidfjord kulturskule har tilbod til alle frå 3. klasse og oppover om læra seg å spela eit korpsinstrument. Så kjære føresette, oppmuntre borna til å melda seg på.