Aktuelt

Hanseatic Nature legg til kai i Eidfjord hamn laurdag 10.juli, hamna har vore stengt for Cruise-trafikk sidan mars 2020.

178 husstander i Eidfjord har ikkje fått EidfjordNytt sommarutgåve pga. feil med distribusjonen i Posten.

To tunnelar på riksveg 7, og ein på riksveg 13, får nye lys. Heile fem entreprenørar vil ha oppdraget.

Søknadsfrist for tilskot til kulturarbeid for 2022 er 15. september 2021.

Grunna mykje lus i fjorden vert sjøaure og laks stressa og treng ro.

Fristen for å leiga fjellstyrehyttene i sommar er 1. juni.

Ledig husvære til næringsføremål i sommarsesongen 2021

Kommunehuset har vore Miljøfyrtårn sidan 2018. For å fremja sertifiseringsordninga oppretta Eidfjord kommune i 2020 ein stønadsordning for verksemder og arrangement som var motiverte til å jobba målretta med miljøforbetringar. Det gav uttelling!