Aktuelt

Trekking av tilbod om småviltjakt er no utført.

Næringshagen etablerer fast møteplass i Eidfjord, kom og bli kjend med oss 6. juni kl. 10:30.

Eidfjord fjellstyre har gjennomført trekking av rekkefølgje for tildeling av fellingsløyve for villrein.

For å få oppdaterte lister over kontakt informasjon på alle lag og organisasjonar i kommunen, må kvart lag registrera seg på kommunen si heimeside.

Hardangerkommunane deler ut kr 100.000,- i felleskap for å stimulera kulturutvikling i Hardanger.

Søknad skal sendast til Hardangerrådet på post@hardangerraadet.no 

www.hardanger.com

 

Me er inne i ein periode no på våren med mykje turr vegetasjon og skogbrannfareindeksen på yr.no viser aukande fare for brann i vegetasjon. Eidfjord brannvesen oppfordrar alle difor til å utvisa svært stor aktsemd ved bruk av eld utandørs.

Etter valgloven § 6.6(1) vert listeforslaga lagt ut til ettersyn.
 

Onsdag 10. april hadde Lægreid skule ein plastaksjon. Alle elevane og dei tilsette var delt i grupper og plukka plast frå kl. 9.00 til 10.30.

Treng du barnehageplass frå august 2019, er søknadsfristen 01.05.19.