Aktuelt

Dessverre kan me heller ikkje i år feira 17. mai som normalt. 

Grunna snøforholda på fjellet i år sender Statens Vegvesen ut ei påminning angåande parkering langs Rv 7 Hardangervidda og Ev 134 Haukelifjell.

Me ynskjer at alle føresette i komande 1.klasse sjekkar kva tilbod SFO på Lægreid skule har

Eidfjord kommune inviterer til foredrag for næringsdrivande, arrangørar og andre aktørar om smittevern for turistsesongen 2021. Torsdag d. 25 mars kl. 12:00 – 14:30 i kinosalen.

Eidfjord kommune har ansvar for disponering av viltfondet i Eidfjord. Det kan søkjast om tilskot til viltrelatert arbeid i kommunen.

Det vert freda for alt fiske i øvste kulpen i Bjoreio under Tinnhøldammen, mellom gangbrua og dammen.

Eidfjord kommune har utlysing ute på Doffin om Ny bom og billettbu på Tråastølen. Tilbodsfrist er: 12.04.2021
Doffin ID: 166602

Søknadsfrist for barnehageplass til hausten er 1 mai. Nytt barnehageår startar måndag 16 august.

Viktig melding til alle innbyggjarar i Eidfjord kommune fra 18 til 65 år. 

No er søknadsomgangen opna for Produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket.