Aktuelt

Det er tid for influensavaksinasjon! Kommunelegekontoret får vaksinane i hus om lag 15.oktober.

Meld frå før du brenner bål.

Lægreid skule ynskjer gevinstar til åresalet.

Fredag, 18. oktober startar babysymjinga for born frå 8 veker med ei minstevekt på 4 kg.

Valet vart gjennomført 18. og 20. september, det var 28 av 47 personar som stemte ved valet.

Gjeve løyve til motorferdsel i utmark på snøføre går ut med nyttår.

No er alle stemmer talt opp, og valresultatet er klart.

Terapibassenget på kommunehuset opnar måndag 9. september. Kan nyttast etter avtale med fysioterapeutane.

Eidfjord kommune gjev stønad til kompteanseheving, rettleiing og kurs for etablerarar og næringdrivarar gjennom Næringshagen i Hardanger.