Eidfjord Kommune

Aktuelt

Fjellstyret har vedteke å starta prosess med å samla inn gamle stadnamn (terreng, vatn, tjørn, fjell, stølar, buer) knytt til statsallmenninga.

Regjeringa har bestemt å fylgja Folkehelseinstituttet sine råd om ny oppfriskingsdose med koronavaksine til dei som er 75 år eller eldre, og sjukeheimsbebuarar dersom det har gått meir enn 6 månader sidan forgje dose.

Du kan no søkja om sosialhjelp digitalt i kommunen vår. Den nye løysinga gjer at du kan søkja heimanfrå heile døgnet på pc, mobil eller nettbrett.

NVE har sendt ut varsel om stor snøskredfare med faregrad 4 for torsdag og fredag.

Næringsprisen vert tildelt kvart andre år, og frist for å koma med forslag er i 2023 sett til 11. april.

Ynskjer du å bidra i neste utgåva av Eidfjordnytt?

Vestland fylkeskommune skal vedlikehalde brua over fv.5096 ved Sæ i perioden 6-31 mars. Brua vil vera heilt stengt i denne perioden. Omkøyring vert skilta og vil gå om `Statkraft brua`.

Kan du som hytte- og fritidsbustadeigar i Eidfjord hjelpa til med og påvirka strategisk næringsplan for Eidfjord? Ja, klart du kan!

Eidfjord kommune går over til appen Civis frå 24. februar!