Aktuelt

Eidfjord kommune har pr 1/1 tilsett Clara Marie Nygaard i 50 % stilling som rådgjevande konsulent under Helse og omsorg.

21 flotte bidrag kom inn i konkurransen om den mest kreative snømannen i Eidfjord.

Viktig melding til alle innbyggjarar i Eidfjord kommune mellom 18 og 65 år.
NB. Dette gjeld ikkje dykk over 65 år. De er alt blitt kontakta i samband med vaksinering.

Eidfjord kommune sin værstasjon på Lægreid er basert på Adobe Flash, som frå 01.01.21 ikkje lenger vert støtta i Windows. Værstasjonen er derfor teken ut av drift.

Av omsyn til miljøet sender ikkje Indre Hordaland Miljøverk ut tømmekalender i posten.

Digitalarkivet har gjort ferdig arbeidet med skanning av gamle møteprotokollar og skuleprotokollar frå Eidfjord.

Dei siste helgene har nokon rota utanfor barnehagen. Dette er dei tilsette og borna lei no.

Kommunane i Eidfjord, Kvam og Ulvik, med Næringshagen i Hardanger som samarbeidspart, arbeider med å få oversikt over utfordringar i næringslivet pr november 2020.