Aktuelt

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 varslar Eidfjord kommune oppstart av detaljreguleringsplan for næringsområdet på Lægreid.

Frist for å koma med merknadar er 10. januar 2020.

 

 

Miljøagentenes kampanje i Mat- og Helsefaget

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge. Søknadsfrist 13.12 2019

Har du idéar, innspel eller meiningar om kva slags tiltak Eidfjord kommune sin nye klima-, miljø- og energiplan bør innehalda? Korleis meiner du me kan redusera utslepp og forbruk?

Torsdag 28.november vert dame/herrebading avlyst. Bading jenter/gutar går som vanleg.

Laurdag 30.november vert familiebading avlyst grunna jolagrantenning og kino.

Lokal søknadsfrist for søknad om spelemidlar er sett til 01. desember 2019. 

Det vert rettleiing og styrketrening i styrkerommet for aldersgruppa 20 - 50 år med oppstart 1. desember.

Søknad om motorferdsle innan Hardangervidda nasjonalpark for vintersesongen 2020 evntuelt fireårsperioden 2020 - 2023.

Flott resultat etter stor innsats for TV-aksjonen

Det er tid for influensavaksinasjon! Kommunelegekontoret får vaksinane i hus om lag 15.oktober.