Aktuelt

Eidfjord kommune har for tida mange arealplanar ute på høyring, med frist over sommaren. Du finn alle planane og aktuelle merknadsfristar under "høyringar og kunngjeringar".

Kommunane i Hordaland fekk hausten 2019 invitasjon til å søkja om tilskot til Dagsturhytte frå Vestland fylkeskommune. Dette er ei vidareføring av suksessen i Sogn og Fjordane, der alle dei 26 kommunane i tidsrommet 2017-19 har fått ei slik hytte.

 

Det er løyvehavar sitt ansvar for at smittevernreglar og råd blir fulgt. Hugs at påverknad av alkohol gjer ein mindre kritisk, og avstandsreglar og andre smittevernråd vert lettare brote.

Eidfjord kommune opnar Tinnhølvegen 26.06.20 Kl. 12:00, men med restriksjonar:

- Opning kun for småbilar
- Unngå unødvendig kjøring

Vegbanen er svært blaut enkelte plassar pga. snømengde/snøsmelting. 

 

No er kommunehuset ope for publikum. Me fylgjer framleis smittevernreglane – så her er nokre greie reglar som du må fylgja ved besøk på kommunhuset.

PressReader er ei teneste som gjev tilgang til over 6000 aviser og magasin frå heile verda, og meir enn 150 norske titlar. No kan du nytte tenesta heimefrå om du har Nasjonalt lånekort og loggar deg inn på Eidfjord folkebibliotek sitt websøk.  

 Eidfjord kommune inviterer i samarbeid med Destinasjon Eidfjord enkeltverksemder og arrangement som er registrert i kommunen til Miljøfyrtårnsertifisering med lokale kurs i kombinasjon med individuell og digital rettleiing. 

Frå i dag kan frivillige lag og organisasjonar søke om momskompensasjon frå Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliardar kroner i momskompensasjon.

Det vert oppstart i kulturskulen att mandag 18. mai. Elevane som har enkelttimar møter til oppsett tid på timeplanen. Dans og drama vert delt inn etter klassetrinn og får tilsendt nye tider.