Aktuelt

PressReader er ei teneste som gjev tilgang til over 6000 aviser og magasin frå heile verda, og meir enn 150 norske titlar. No kan du nytte tenesta heimefrå om du har Nasjonalt lånekort og loggar deg inn på Eidfjord folkebibliotek sitt websøk.  

«Sann forteljarglede!!» Korleis snu seg mot den norske turistmarknaden? Vi løfta oss innan praktisk formidling, tekstbruk og kommunikasjon; gjennom øving, regi og dramaturgi med dei dyktigaste formidlarane vi kjenner….

Frist for å søkja på kommunale tilskotsordningar er 22. juni

 

 

 

 Eidfjord kommune inviterer i samarbeid med Destinasjon Eidfjord enkeltverksemder og arrangement som er registrert i kommunen til Miljøfyrtårnsertifisering med lokale kurs i kombinasjon med individuell og digital rettleiing. 

Frå i dag kan frivillige lag og organisasjonar søke om momskompensasjon frå Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliardar kroner i momskompensasjon.

Det vert oppstart i kulturskulen att mandag 18. mai. Elevane som har enkelttimar møter til oppsett tid på timeplanen. Dans og drama vert delt inn etter klassetrinn og får tilsendt nye tider.

Fristar for søknad om tilskot til drenering av jorbruksjord og SMIL

Lægreid skule ynskjer alle elevar i 5. – 10. klasse velkomne tilbake måndag 11. mai.

Fristen utsett til onsdag 6. mai.