Aktuelt

Det vert val av nytt ungdomsråd 18. og 20. september på fritidsklubben. Onsdag 18. september vert det valkamp kl. 18:00 før det vert opna for å avgje stemmer. Fritidsklubben er open onsdag 18-22 og fredag 19-23

Gjeve løyve til motorferdsel i utmark på snøføre går ut med nyttår.

Terapibassenget på kommunehuset opnar måndag 9. september. Kan nyttast etter avtale med fysioterapeutane.

Eidfjord kommune gjev stønad til kompteanseheving, rettleiing og kurs for etablerarar og næringdrivarar gjennom Næringshagen i Hardanger.

Bassenget opnar, torsdag 5. september 2019.

Det er eit krav frå Kulturdepartementet at alle kommunane må ha ein tematisk kommunedelplan som grunnlag for løyving av spelemidlar til idrett, nærmiljø og friluftsanlegg. 

Fylkesmannen si tilskotsordning for utsiktsrydding vert avvikla ved nyttår, og har midlar att til fordeling i 2019.