Fjord- og fjellfondet

Hardanger og Voss Næringshage har i samarbeid med Sparebanken Vest og Agenda Vestlandet oppretta eit fond som gründere og etablerte bedrifter med vekstpotensiale kan søkje om midler frå. 

Meir informasjon om fondet er å lesa på Hardanger og Voss Næringshage sine nettsider:
Fjord  - og fjellfondet