Aktuelt

Eidfjord kommune har motteke to tildelingar på kr. 399 000.-  og kr 408 000,-  med midlar til kommunal kompensasjonsordning for å hjelpa lokale verksemder som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Søknadsfrist 20.01.2022

Fastsetjing av grense for fiskereglar mellom sjø og elv for Eio og Eidfjorden.
Frist for innspel er 15.01.2022

""

Har du behov for å møta ein av våre sakshandsamarar? 

Eidfjord kommune har motteke kr. 1 400 000.-  frå ein ny runde med kommunal kompensasjonsordning for å hjelpa lokale verksemder som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Søknadsfrist 18.11.2021

Utropsteikn i snakkeboble

Wimo Fjellsikring AS er ferdig med arbeidet langs Simadalsvegen. Arbeidet vart denne veka avslutta av entreprenør. Det er sett opp 450 meter med fanggjerde.

Det vil sei at vegstenging på FV 5096 er avslutta.

Badebasseng uten folk

Grunna stor pågang på familiebading, og særs lite på dame/herre-bading, endrar me på tidene frå v. 42 og fram til jul.

Eidfjord kommune har ledige løyve for ervervtransport med beltekøyrety på vinterføre. Søknadsfrist for ervervsløyve er 1. november

Oppfriskningsdose av koronavaksine til eldre og sjukeheimdbebuarar.

Møt opp på legekontoret dersom du ynskjer influensavaksine.