Aktuelt

Lægreid skule ynskjer alle elevar i 5. – 10. klasse velkomne tilbake måndag 11. mai.

Fristen utsett til onsdag 6. mai.

Fisten for søknad på reinsjakt på Eidfjord statsallmenning er 2. mai

Er du over 25 år og ikkje fullført vidaregåande utdanning? 

Eidfjord kommune ilag med Indre Hordaland Miljøverk (IHM), legg i påsken til rette for rydding av plast og anna boss i fjøra og langs vassdrag.

Spørjeundersøking om fylgjene av koronakrisa

Kommunane i Kvam og Eidfjord med Næringshagen i Hardanger som samarbeidspart, arbeider for å få oversikt over utfordringar i næringslivet, deg som er, eller vil verta råka av krise som følgje av koronaviruset.

Legekontoret er opptekne av å gje alle som treng det helsehjelp, ikkje berre der me kan ha mistanke om koronavirus.

Alle eksamenar for 10. trinn og alle skriftlege eksamenar for vidaregåande skule er avlyst.