Aktuelt

I februar skreiv 13 kommunar med stor cruisetrafikk under ei fellesfråsegn om meir miljøvennleg cruisenæring. No er det 14 kommunar som står bak fråsegna. Onsdag var det oppfølgjingsmøte i Oslo.

Det vert styrketrening for ungdom med oppstart 1. september.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt at Norconsult på oppdrag av Eidfjord Resort, startar opp arbeid med detaljreguleringsplan for Eidfjord Resort i Sysendalen i Eidfjord kommune.

Merknadsfristen er forlenga til 1. oktober 2019.

Til orientering: 
Statens vegvesen har starta arbeidet med å senke kummelokk og skal frese asfalten langs Rv7 iløpet av veke 25/26.
Arbeidet vil pågå frå 50 sona i Eidfjord sentrum og austover. Det blir manuell dirigering så lenge arbeidet pågår. 

Næringshagen etablerer fast møteplass i Eidfjord, kom og bli kjend med oss 6. juni kl. 10:30.

Eidfjord fjellstyre har gjennomført trekking av rekkefølgje for tildeling av fellingsløyve for villrein.

På grunn av få innkomne søknadar vert fristen for å søkja om kunstnarstipend for 2020 utsett til 1. september 2019. 

For å få oppdaterte lister over kontakt informasjon på alle lag og organisasjonar i kommunen, må kvart lag registrera seg på kommunen si heimeside.

Me er inne i ein periode no på våren med mykje turr vegetasjon og skogbrannfareindeksen på yr.no viser aukande fare for brann i vegetasjon. Eidfjord brannvesen oppfordrar alle difor til å utvisa svært stor aktsemd ved bruk av eld utandørs.

Etter valgloven § 6.6(1) vert listeforslaga lagt ut til ettersyn.