Aktuelt

NCC startar arbeid med fresing av asfalt, torsdag 2 september. 
Dette gjelder områder på Evjo, Kvednavegen, Hereidsvegen og Sæbøvegen 

Det er to moderasjonsordningar for familiar, eller hushaldningar med låg inntekt. 

Hold Norge rent oppmodar til deltaking. Kommunen har sekkar for innsamling og bistår med innhenting av sekkar lagt til offentleg veg. Varsla kommunen om sekkar som skal hentast.

Eidfjord kommune har utlysing ute på Doffin om: Brøyting kommunale vegar 2021-2024 - Sysendalen aust
Tilbodsfrist er: 17.09.2021 
Doffin ID: 167001

Ei oppmoding frå Eidfjord kommune om å ha fokus på smittevern.

Me opnar no opp for å få dose 2 av koronavaksinen tidlegare enn antatt.

Utlysing kommunalt utdanningsstipend skuleåret 21/22

Velkomen til fritidsklubben for alle ungdommar i alderen 8. klasse til 18 år.

Eidfjord kommune ynskjer saman med Trygg Trafikk  å sende ut ei oppmoding om vegetasjonsrydding før skulestart. Om du eig eller disponere ein eigedom med avkjørsel til veg eller gang - og sykkelveg har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot vegkryss. Dette gjeld og planter ut mot fortau.

Me ynskjer alle elevar velkomne til første skuledag mandag 16. august klokka 08.30.