Aktuelt

Eidfjord kommune jobbar med tilrettelegging rundt Tinnhølvegen. Prosjektet er ein del av Miljødirektoratet sitt program "Villreinfjellet som verdiskaper".

Mange menneske har flykta frå Ukraina, som følgje av dei russiske krigshandlingane i landet. Dette er den største massefluktsituasjonen Europa har opplevd sidan den andre verdskrigen.

Eidfjord kommune har vedteke grensa mellom sjø og elv i Ostangen.

Er du i målgruppa for 4. vaksine dose av koronavaksine, ta kontakt med vaksinetelefonen snarast.

Vestland fylkeskommune skal rehabilitera øvre Simadal bru, og fv. 5096 vert stengt i 12 dagar, frå 21 mars til 1 april 2022. Ansvar for utføringa er Mesta AS

16 mars OPNA endelig Drift & Forvaltning i Eidfjord kommune nye returpunkt i sentrum.
4 stk avfalls containere, nedgravd og sentralt i sentrum mellom kommunehuset og ladestasjon for el-bilar.

Vår betalingsløysing på kinoen er ute av drift. Du kan framleis betala med Vipps eller kontantar.

Det vert livredningskurs måndag 14.mars kl.14.30 på samfunnshuset.

Presentasjon av resultat frå spørreundersøking og intervju om bruk og regulering av Tinnhølvegen og parkeringsplassen.

I eidfjord-appen vår sender me ut mykje informasjon, appen er godt teken imot og har i dag nesten 2000 nedlastingar.