Aktuelt

Illustrasjon lotteristiftinga

Søknadsfristen er 16. november klokka 13.00. No kan du søke straumstøtte for perioden juli til september 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil betale ut straumstøtte fortløpande etter dei har opna for søknadar, slik at dei som søker tidleg kan få pengane raskast mogleg.

I veke 44 er det Eigenberedskapsveke. Dette er ei årleg markering der det vert sett fokus på korleis kvar og ein av oss kan vera budd på ulike hendingar, kriser og vêrforhold. 

Sprøyte og flaske med vaksine

Legekontoret har  sett opp datoar for influensavaksine.

15. oktober er fristen for søknad om produksjonstilskot og regionalt miljøtilskot.

Frå 28.09.2022 frå ca. kl 09:00, vil krysset i Lægreidsvegen/Kyrkjevegen på nytt verta stengt. Krysset vil vera stengt i ca. 3 veker. Det skal utførast arbeid med bla. murar til berørte naboar og ferdigstilling av fortau.
 

Torsdag 20. oktober er det oppstart av babysymjing for born i alderen 6 veker til 2 år, med ei minstevekt på 4 kg.

Brannvernveka vert arrangert over heile landet i veke 38, 19-25 september.
I Eidfjord vert dette med markert med bla. besøk av brannbilen i barnehagen torsdag 22 september,  og open brannstasjon laurdag 24 september frå kl. 12-14

Helseavdelinga i Eidfjord kommune vil i haust starta opp gruppetrening med fokus på fallførebygging.  

15 september ryddar me heile Hardangerfjorden. Me ryddar i fjorden for miljøet sin del - for å gjera det reinare, meir berekraftig og levedyktig.

Informasjon til dei over 65 år og dei som går på immundempande medisin:

Dersom du ynskjer oppfriskningsdose av covid-vaksine og endå ikkje har gitt beskjed, send sms eller ring til vaksinetelefonen 900 28 051.