Aktuelt

Det var i årets TV-aksjon fokus på innsamling av plast. Lokalt er det framleis mange strender og andre område i utmark det framleis er mykje avfall å finna.

Om du er i risikogruppa og ynskjer influensavaksine - ta kontakt med legekontoret på telefon 53 67 35 50  
OBS: Dette gjelder kun for dei som er i risikogruppa.

 

I samband med arbeid på fortauet mot Sentrumstunet, vil fortauet på denne sida vera stengt ei stund framover. Me ber gåande nytta fortauet på andre sida. 

På fredags morgon var det sal av kaffi og lappar til foreldre. Dette til inntekt for TV aksjonen "Eit hav av moglegheiter". Modnen barnehagen si digitale bøsse innkasserte heile kr 4725,- Tusen takk til alle som bidrog til dette.

Det vart halde val av nytt ungdomsråd onsdag 14. og fredag 16. oktober på fritidsklubben. Det var 29 personar som avgav stemmer ved valet, 

Eidfjord var den kommunen i Vestland som samla inn mest pengar pr innbyggjar.

 Bassenget opnar for offentleg bading måndag 19.oktober.  

Åtte millionar plast hamnar i havet kvart år. Plasten trugar ikkje berre dyrelivet, men og oss. Med konkrete tiltak der problema er størst, skal Tv-aksjonen i år ta plasten ved rota. Saman skal me redusera plastutsleppa og ta vare på verdshava!

No er søknadsomgangen opna for Produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket og RMP-tilskot.

Tysdag 29.09.20 vert det kryssing av hyttevegen til Fetalia. Vegen vert stengd frå kl 19.00 og fram til kryssinga er utført, ca kl 02.00 30.09.20.