Eidfjord Kommune

Aktuelt

Frist for å søke om barnehageplass frå nytt barnehageår er 1 mai.
Nytt barnehageår startar onsdag 16 august.

Ingrid Prestegard er tilsett som prosjektleiar for fellesprosjektet «Omstilling i reiselivet» i Eidfjord og Ulvik. 

Eidfjord kommune samarbeider med Voss herad, Kvam kommune, Bergen kommune og Vestland fylkeskommune i prosjektet Grønt hytteliv på Vestlandet og me treng di hjelp for å få gode, lokale data for klimagassberekningar. 

Det vert med dette varsla om at listeforslag til kommunevalet 2023 må ha kome fram til kommunen kl 12 (dagtid) fredag 31. mars 2023.

Torsdag 9. februar er det oppstart av vannaerobic med Gisella i bassenget på samfunnshuset. 

Søknadsfrist for stipendet er 1. mai 2023

Regjeringa har vidareført tilskotsordning for frivillige organisasjonar som fylgje av dei ekstraordinære straumprisane til og med mars 2023. Frist for å søkja er 15. februar kl 13.00.

Viss du har høg risiko for å bli alvorleg sjuk av korona, kan det vere aktuelt at du får behandling med tablettar. Helsedirektoratet har sendt ut følgande informasjon til alle landets kommunar.

 

I møte den 13.12.21 vedtok Eidfjord kommunestyret å oppretta «eit fond på 2 millionar til enøk-tiltak i kommunen.» Bakgrunnen for vedtaket var dei høge straumprisane i 2021 og det er å forventa at prisen vil halda seg på eit høgare nivå i åra framover.

Det vart halde val av nytt ungdomsråd 30. november og 2. desember på fritidsklubben. Det var 21 ungdommar som avla stemmer.