Aktuelt

Èr det nokon som har ein båt som barnehagen kan få til bruk på uteleikeplassen sin?
Ta kontakt med styrar i barnehagen, Aina.

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 vert detaljreguleringsplan for næringsområdet på Lægreid, planid 2019003, lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. 

Merknadsfrist: 27. mars 2020.

Motorferdselutvalet har vedteke å forlenga fleirårsløyve som vart gjort gjeldande til 15.02 til å gjelda til og med fyrste sundag etter 1. mai 2020. Dette gjeld mål utanfor Hardangervidda nasjonalpark.

I dag vart Medietilsynet si siste underøking om barn og mediebruk publisert i samband med Safer internet Day. 

Eidfjord kommune har ansvar for disponering av viltfondet i Eidfjord. Det kan søkjast om tilskot til viltrelatert arbeid i kommunen.

Reinhald offentlege toalett, Doffin ID – 165241   NY Tilbudsfrist 02.03.2020
Meir info

Reguleringsplan for gang – og sykkelveg Fosslikrysset – Fet/Garen,  Doffin ID 165264   Tilbudsfrist 28.02.2020
Meir info​​​​​​​

 

 

Med atterhald om tilstrekkeleg interesse vert det arrangert jegerprøvekurs i Eidfjord helgene 17.-19.april og 24.-26.april.

Eidfjord Røde Kors inviterer deg frå 9. klasse og oppover til grunnopplæring for hjelpekorps.

 

Eidfjord kulturskule har tilbod til alle frå 3. klasse og oppover om læra seg å spela eit korpsinstrument. Så kjære føresette, oppmuntre borna til å melda seg på.

Norsk institutt for naturforskning gjennomfører ferdsels- og brukarundersøking på Hardangervidda.