Aktuelt

Kommunal kriseleiing (KKL) har vurdert situasjonen slik at me i Eidfjord kommune ikkje innfører lokale tiltak no, og me følgjer dei nasjonale tiltaka.

Det var gjennomført val av nytt ungdomsråd på fritidsklubben 26. november og 1. desember. 

Røykvarslarar bør bytast ut etter 8–10 år. Har du sjekka kor gamle røykvarslarane dine er? Test røykvarslarane og byt batteri på Røykvarslardagen 1. desember.  

Framlegg frå formannskapet til budsjett 2022 og handlingsdelen-økonomiplan 2022- 2025 ligg til høyring på kommunen si heimeside, og i resepsjonen på kommunehuset.

Fredag 26. november og onsdag 1. desember vert det valg av nytt ungdomsråd. Valget er på fritidsklubben, onsdag 18 – 22 /fredag 19 – 20:30

To gonger om året deler Vestland fylkeskommune ut tilskot til aktivitetar som bidrar til å tryggje trafikk og trafikantar. Søknadsfristar er 1. desember 2021 og 1. september 2022.

Synfaring i samband med fastsetjing av grensa for fiske i Eio og Eidfjorden

Utviding av ordning med innlevering av gamal piggtråd

Klokka er stilt mot vintertid og det vert tidligare og tidligare mørkt.
Veit du om gatelys som ikkje lyser og treng nye pærer? Fint om du kan melde dette inn til kommunen.
 

Har du behov for å møta ein av våre sakshandsamarar?