Aktuelt

Frå i år sender ikkje Indre Hordaland Miljøverk ut tømmekalender i posten av omsyn til miljøet.

Alle løyve til motorferdsel i utmark utanfor nasjonalparken som er gjeldande fram til 15.12.2019, vert gjort gjeldande fram til 15.02.2020.

 

 

Miljøagentenes kampanje i Mat- og Helsefaget

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge. Søknadsfrist 13.12 2019

I samband med gjennomføringa av kommune- og regionsreforma, vert matrikkelen og grunnboka stengt i periodar i desember 2019.

Søknad om motorferdsle innan Hardangervidda nasjonalpark for vintersesongen 2020 evntuelt fireårsperioden 2020 - 2023.

Flott resultat etter stor innsats for TV-aksjonen

Det er tid for influensavaksinasjon! Kommunelegekontoret får vaksinane i hus om lag 15.oktober.

Meld frå før du brenner bål.

Fredag, 18. oktober startar babysymjinga for born frå 8 veker med ei minstevekt på 4 kg.