Aktuelt

Eidfjord kommune eig ei trehytte som ligg i Veigdalen tvers overfor turisthytta på Hedlo. Hytta er meint til bruk for innbyggjarar i Eidfjord og vert lånt ut gratis i påsken.

Lokalmønstringa skulle vore i Ulvik i år, men pga Covid-19 har me flytta mønstringa for Eidfjord og Ulvik til Voss, og Voss kulturhus.

Har du idéar/bilete som kan vera til glede for EidfjordNytt sine lesarar?

Eigedomsskattelistene for 2021 vert lagt ut til offentleg gjennomsyn i ekspedisjonen på Eidfjord kommunehus frå 26.02-21.03.21.

Alt vilt som vert funne dødt er i utgangspunktet Viltfondet si eigedom. Dersom nokon finn og ynskjer å nytta seg av dødt vilt er det reglar for dette og kommunen skal varslast før dyr vert fjerna. Hjortevilt skal registrerast i fallviltregisteret, dette er viltnemnda si oppgåva. I tillegg skal det takast cwd-prøve og kjeve av fallvilt frå elg og hjort.

Frist for å søkja om å leige fjellstyrehytte i påsken er 1. mars.

Kommunal kriseleiing følgjer smittesituasjonen kontinuerleg, og får informasjon frå nabokommunane som har auka smitte. Per no er det framleis ikkje kjent smitte eller nærkontaktar som er heimehøyrande i Eidfjord.  

 Bassenget opnar att, og billettar er lagt ut på Billetto.

Hyttefolk og innbyggjarar i Eidfjord vert oppfordra til å betala den frivillige løypeavgifta for vintersesongen 20/21.

Omfattande ustabile forhold. Naturleg utløyste skred er venta. Hald avstand frå utløysnings- og utløpsområder for snøskred.