Aktuelt

Hordaland fylkeskommune lyser ut 36,7 millionar kroner i søkbare midlar til delfinansiering av næringsretta utviklingsprosjekt i Hordaland.

Informasjon frå landbrukskontoret

Kor ofte fører bakteriar, virus og parasittar i drikkevatnet til magesjuke? Folkehelseinstituttet inviterer no 56 000 personar over heile landet til å delta i ei ny undersøking. Også innbyggarane i Eidfjord kommune er inviterte.

Skjema for å søkje om jaktkort på villrein er no tilgjengeleg på Eidfjord fjellstyre sine sider.

http://jaktkort.eidfjord.net/

Kvote er ikkje fastsett, så tildeling skjer fyrst etter kvotefastsetting.

Søknadsfristen er 2.mai 2019.