RC-klubb på Sæbø skule

Torsdag 8. februar kl. 19:00

Visste du at me har ein RC-bilbane i Øvre Eidfjord? RC- klubben har ikkje vore i drift på ei stund men no ynskjer me å få gang på aktivitet her igjen. To av dei som har erfaring med dette frå tidligare har sagt seg villig til å hjelpa til med å visa korleis alt fungerer, me har bilar du kan låna.

Aldersgruppe og organisering

Her er alle frå 5.klasse til pensjonistar velkomne. For at dette skal verta eit fullgodt tilbod er me avhengig av at føresette til skulebarn/ungdommar er med i starten. Etterkvart kan det nok organiserast på ein anna måte.

Tid og stad

Torsdag 8.februar kl.19.00  på Sæbø skule 

Me håpar at så mange som mogleg set av tid til å vera med å få ei innføring i korleis ein nyttar både utstyr og RC-bilane. 

Kontakt

Kari Lægreid
Førebyggingskoordinator
E-post
Mobil 95 10 22 55

Adresse

Sæbøvegen 33
5784 Øvre Eidfjord