Aktuelt

Her kan du sjå video frå folkemøtet om sentrumsutvikling i Eidfjord. Me beklagar at lyden er noko låg.

Det var i årets TV-aksjon fokus på innsamling av plast. Lokalt er det framleis mange strender og andre område i utmark det framleis er mykje avfall å finna.

I samband med arbeid på fortauet mot Sentrumstunet, vil fortauet på denne sida vera stengt ei stund framover. Me ber gåande nytta fortauet på andre sida. 

På fredags morgon var det sal av kaffi og lappar til foreldre. Dette til inntekt for TV aksjonen "Eit hav av moglegheiter". Modnen barnehagen si digitale bøsse innkasserte heile kr 4725,- Tusen takk til alle som bidrog til dette.

Det vart halde val av nytt ungdomsråd onsdag 14. og fredag 16. oktober på fritidsklubben. Det var 29 personar som avgav stemmer ved valet, 

Eidfjord var den kommunen i Vestland som samla inn mest pengar pr innbyggjar.

 Bassenget opnar for offentleg bading måndag 19.oktober.  

Åtte millionar plast hamnar i havet kvart år. Plasten trugar ikkje berre dyrelivet, men og oss. Med konkrete tiltak der problema er størst, skal Tv-aksjonen i år ta plasten ved rota. Saman skal me redusera plastutsleppa og ta vare på verdshava!

No er søknadsomgangen opna for Produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket og RMP-tilskot.

Hordaland Landbruksselskap er ei ideell stifting der føremålet er å forvalte
kapitalen i dei fonda selskapet har til rådvelde i trå med gjevarane sitt ønskje og
til det beste for jordbruket i Hordaland.