Aktuelt

Skjema for å søkje om jaktkort på villrein er no tilgjengeleg på Eidfjord fjellstyre sine sider.

http://jaktkort.eidfjord.net/

Kvote er ikkje fastsett, så tildeling skjer fyrst etter kvotefastsetting.

Søknadsfristen er 2.mai 2019.