Åpning av Tesla Supercharger-ladestolpe nr 2000 i Norge

Tesla har dei siste vekene åpna fleire Superchargere i Norge akkurat i tide for sommertrafikken og mandag 8. juli åpna Tesla ein ny Supercharger-stasjon på Fossatromma ved Vøringsfossen

Supercharger-stasjonen på Fossatromma har 16 ladestolpar og ladestolpe nummer 2000 i Norge er plassert her. Tesla skriv: “Dette er ein stor milepæl for Tesla og gjer lading enda meir tilgjengelig i tråd med Tesla sin misjon om å akselera verdas overgang til bærekraftig energi”

Alle ladestolpane på Fossatromme er tilgjengeleg for alle el-køyretøy å kopla seg til.

Tesla ladestolpe vart opna av Varaordførar Kari Lægreid.

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbyggingen av Supercharger-stasjonen er ein del av Nasjonale turistveger sitt prosjekt for utbedring og utbygging av Fossatromma ved Vøringsfossen og legg enda meir til rette for besøkande og reisande i området.

Informasjon frå Nasjonale turistvegar om prosjektet på Fossatromma kan du lese her:
Delar av Vøringsfossen opnar for sommarsesongen 8. juli