Høyringar og kunngjeringar

Eidfjord formannskap vedtok i møte 25.03.2019 sak 19/041, omregulering av Hereid barnehage.

Høyring av forslag til planprogram. Merknadsfrist er 14.05.2019.