Høyringar og kunngjeringar

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt at Norconsult på oppdrag av Eidfjord Resort, startar opp arbeid med detaljreguleringsplan for Eidfjord Resort i Sysendalen i Eidfjord kommune.

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt at Eskild Kvala AS på oppdrag for Norgeshus Karmøy AS set i gang arbeid med endring av del av gjeldande detaljregulering for Fet, gnr. 19/2 og 234, i Eidfjord kommune.