9. Personvernombud

Eidfjord fjellstyre har vurdert at det ikke er pålagt å ha personvernombud etter GDPR artikkel 37, og det er ikke nødvendig for Eidfjord fjellstyre å ha personvernombud av andre grunner, siden Eidfjord fjellstyre ikke behandler personopplysninger i stor grad.  

Vurderingen er gjort på bakgrunn av at Eidfjord fjellstyres hovedvirksomhet består av ikke av behandlingsaktiviteter som på grunn av sin art, sitt omfang og/eller formål krever regelmessig og systematisk monitorering i stor skala av registrerte og Eidfjord fjellstyre behandler ikke i stor skala særlige kategorier (sensitive) personopplysninger. Eidfjord fjellstyre er heller ikke offentlig virksomhet som er pålagt å ha personvernombud.