Eidfjord Kommune

Reglar stong og handsnøre

Reglar stong og handsnøre

  1. Alle som er over 16 år må løysa fiskekort
  2. Det er ikkje lovleg å nytta annan fiskereiskap enn stong eller handsnøre. Line og ståkrok er forbode.
  3. Fiske med stong og handsnøre er i Eidfjord, Ulvik og Ullensvang statsallmenningar tillate frå og med 1. januar til og med 30. september. I Røldal statsallmenning er det tillate å fiska med stong og handsnøre frå og med 15. juni til og med 15.september.
  4. Det er forbode å nytta levande fisk som agn.
  5. Det er forbode å flytta fisk frå eit vatn til eit anna.
  6. Fisking med oter er forbode.