Hyttestandard

Fjellstyrehyttene har svært ulik standard frå primitive steinbuar til trehytter med høg komfort.

Generell informasjon om standard og utrusting

  • Alle hyttene har vedomn og ved til oppvarming
  • Alle hyttene har kjerald for matlaging og servering
  • Matlaginga går på gass
  • Personleg mat og sovepose må den enkelte ha med
  • Alle hytter er låst, nøkkel vert lånt ut av fjellstyret

Hyttestandard

Hyttestandard
Stad Tre/Stein Standard Båt Utstyr Stjerner Tilgang for utanbygdsbuande
Gamla Sandhaug Steinbu Låg Ja Middels ** 01.10 - påske
Gamla Sandhaug Trehytte Bra Ja Svært bra **** 01.10 - påske
Krobu Trehytte Bra Ja Bra **** 01.07 - reinsjakta, 01.10 - påske
Langavasshadle Steinbu Bra Nei Bra ** 01.07 - reinsjakta, 01.10 - påske
Langavasshadle Trehytte Svært bra Nei Svært bra **** 01.07 - reinsjakta, 01.10 - påske
Viersla Trehytte Bra Nei Svært bra *** 01.07 - reinsjakta, 01.10 - påske
Stigstuv Trehytter Middels Nei Middels ** 15.08 - 01.07