Eidfjord Kommune

Hyttestandard

Hyttestandard

Fjellstyrehyttene har svært ulik standard frå primitive steinbuar til trehytter med høg komfort.

Generell informasjon om standard og utrusting

  • Alle hyttene har vedomn og ved til oppvarming
  • Alle hyttene har kjerald for matlaging og servering
  • Matlaginga går på gass
  • Personleg mat og sovepose må den enkelte ha med
  • Alle hytter er låst, nøkkel vert lånt ut av fjellstyret

Hyttestandard

Hyttestandard
Stad Tre/Stein Standard Båt Utstyr * Tilgang for utanbygdsbuande
Gamla Sandhaug Steinbu Låg Ja Middels ** 01.10 - påske
Gamla Sandhaug Trehytte Bra Ja Bra **** 01.10 - påske
Krobu Trehytte Bra Ja Bra **** 01.07 - 20.08, 01.10 - påske
Langavasshadle Steinbu Låg Dårleg * Heile året
Langavasshadle Trehytte Svært bra Svært bra **** 01.07 - 20.08, 01.10 - påske
Skulevika Steinbu Låg Dårleg * 1.10 - 1.07
Stigstuv Trehytter Middels Middels ** 15.8 - 1.07