Eidfjord Kommune

Jaktkort småviltjakt

Jaktkort småviltjakt

Jaktkort for jakt innan Eidfjord statsallmenning kjøper du anten hjå Eidfjord fjellstyre, eller hjå inatur.no

Opning for jakt

Det vert opna for jakt dersom taksering viser tettheit på 8 ryper per km², og ein produksjon på 3 kyllingar per høne eller meir. Det vert selt vekekort fram til 01.10. Frå 01.10 vert det selt døgn- og sesongkort. Innanbygds jegrar kan kjøpa sesongkort frå 15.09

Korttypar og maksimalt jegertal

(Dersom det vert opna for jakt på rype)

Korttypar og maksimalt jegertal
Periode/ Område  1. periode  15.09-23.09  2. periode  23.09-30.09  3. periode 01.10-23.12  
Område 1  6 jegerar u/hund  5 jegerar u/hund 3 jegerar m/hund  Ingen område-avgrensing  
Område 2  15 jegerar u/hund  10 jegerar u/hund 7 jegerar m/hund  Ingen område-avgrensing  
Korttypar  Vekekort  Vekekort  1 døgnkort inntil 20 om dagen Sesongkort inntil 10 

Kortprisar og jaktkvote

  • Døgnkort kr 200,- med rett til å fella inntil 2 ryper
  • Vekekort kr 800,- med rett til å fella inntil 2 ryper per dag, 7 ryper tilsaman 
  • Sesongkort kr 1400,- med rett til å fella inntil 2 ryper per dag, 10 ryper tilsaman 
  • Innanbygds jeger betalar halv kortpris. 
  • Bag-limit vert oppheva om taksering viser meir enn 12 rype per km² og 3 kyllingar per høne
     
  • Harejakt med hund, frå 1. oktober og fram til 23.12. Prisen vert som i pkt om kortprisar. 
  • Jakt på raudrev, i tida 02.01-28.02. Kortprisen vert kr 300,- for innanbygds og kr 600,- for utanbygds jegerar. Kort vert selt via inatur.no

Tildelingsrutinar for jaktkort

For jakt i perioden 15.9-30.9, vert jaktlag tildelt tilbod om jaktkort i mai/juni. Vedtak om opning av jakt og sal av kort, vert teke etter resultat frå taksering i august.

Jakt på raudrev etter nyttår (02.1-28.02) er eit sjølvstendig tilbod uavhengig av om det generelt er opna for sal av kort for småviltjakt.

Vekeskort småviltjakt

Dagskort, sesongkort, kort for jakt på raudrev

Rapport

  • Jegerar som har levert inn komplett jaktstatistikk til rett tid, vert prioritert ved tildeling av jaktkort. 

Kontakt

Gunnar Elnan
Eidfjord fjellstyre
E-post
Telefon 53 67 36 52
Mobil 476 12 205

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord

Opningstider

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord